Op zoek naar personen in adresboeken? Op Delpher vindt u de gedigitaliseerde adresboeken van de stad Utrecht (1860-1940). U kunt de scan op woordniveau doorzoeken. Op onze studiezaal kunt u de adresboeken ook raadplegen op microfiche. In de adresboeken vindt u namen van personen die in Utrecht hebben gewoond. Adresgegevens van na 1975 worden beheerd door de afdeling Burgerzaken van de gemeente Utrecht en zijn vanwege de privacywetgeving niet openbaar raadpleegbaar.