In deze registers vindt u informatie over de overdracht van oude naar nieuwe eigenaren van huizen en de eventueel op het onroerend goed afgesloten plechten (hypothecaire leningen). In de transportregisters komt u te weten wat de bezittingen van een familie waren. De registers zijn op microfiches op de studiezaal in te zien. U kunt daar zelf kopieën van maken.