Personen Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

 

Het bestuur van Het Utrechts Archief vergadert vier keer per jaar. De agenda en openbare vergaderstukken zijn hieronder te raadplegen.

Het Utrechts Archief beheert en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 

Onze Expo locatie is open van dinsdag t/m vrijdag én in het weekend. Het is nodig om een plekje te reserveren, dat kan door te bellen naar 030 286 66 11.  Wij vragen je het dringende advies van de overheid voor het dragen van een mondkapje, op te volgen. We hebben maatregelen genomen om je bezoek zo vielig mogelijk te laten verlopen.
Bekijk de maatregelen hier.

De meeste van onze archieven en collecties zijn openbaar en kunt u online of in de studiezaal raadplegen. Soms kan het zijn dat er een beperking op de openbaarheid geldt of dat een bestand vanwege auteursrechten alleen in de studiezaal te bekijken is. 

Utrecht had als 'Stad der Beweging' een dubbel gezicht in de Tweede Wereldoorlog. Op de Maliebaan bevond zich het hoofdkwartier van de NSB. Aan de andere kant vond er ook veel verzet plaats, ook aan de Maliebaan. In de collectie van Het Utrechts Archief zijn veel bronnen te vinden over de Tweede Wereldoorlog.  

Subcategorieën