Het Utrechts Archief bewaart naast een grote collectie overheidsarchieven ook archiefmateriaal van particulieren. Heeft u materiaal dat van waarde is voor het collectief geheugen van de stad? Bijvoorbeeld een bedrijfsarchief, materiaal van uw sportvereniging of oude kranten, boeken, films en foto's? Stuur een mail naar Acquisitie

Particuliere archieven

Onze collectie bevat veel afbeeldingen, archieven en filmmateriaal van bedrijven, inwoners en verenigingen in de stad en provincie Utrecht. Hiermee bewaren we het collectief geheugen van Utrecht. Bijvoorbeeld archieven van bedrijven, families, kerkelijke instellingen, scholen en de spoorwegen. Zo hebben we het persoonlijk archief van oud-burgemeester De Ranitz, het bedrijfsarchief van de Demka en het archief van Slot Zuylen en van sportvereniging Kampong. Hiermee geven we een zo compleet mogelijk beeld van de geschiedenis van Utrecht.

 

Overbrengen van materiaal

Biedt u materiaal aan, dan kijken we eerst of het in onze collectie past. We kijken of het voldoende toegevoegde informatieve waarde heeft én of het representatief is voor kenmerkende ontwikkelingen in Utrecht. We zoeken materiaal dat inhoudelijk gaat over de stad of provincie. We leggen de overdracht vast in een overeenkomst. Daarin staan bijvoorbeeld afspraken over het overbrengen, het toegankelijk maken en de mate van openbaarheid. We leggen hierin ook vast of u het materiaal aan ons schenkt of in bruikleen geeft.

Bekijk ons acquisitieprofiel