Betrouwbare informatie

Een archief levert informatie over het doen en laten van een organisatie of persoon. Archieven zijn dus een waardevolle bronnen voor onderzoek, verantwoording en bedrijfsvoering. Op termijn maken archieven bovendien deel uit van ons cultureel erfgoed. Een archief moet volledig én betrouwbaar zijn en daarom is het belangrijk om het beheer van de informatie erin goed te regelen. De regels hiervoor zijn voor de overheid vastgelegd in de Archiefwet.

Overheidsinformatie

De overheid produceert, verzamelt en ontvangt veel informatie. Hoe overheden deze informatie moeten bewaren en beheren, staat in de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling vastgelegd.  We regelen dat de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht én enkele rijksinstellingen in de provincie op een goede manier worden overgebracht en bewaard. Deze archieven bewaren we in een omgeving met een duurzaam klimaat. Ons team van restauratoren werkt daarnaast ook aan het restaureren van archieven die in slechte materiele staat verkeren.  

Particuliere archieven

Het Utrechts Archief bewaart naast overheidsarchieven ook materiaal van particuliere instellingen en personen die van belang zijn voor de geschiedenis van Utrecht. Bijvoorbeeld bedrijfs- en familie archieven en archieven van kerkelijke instellingen en scholen. In ons acquisitiebeleidsplan staat vastgesteld welke particuliere archieven voor overdracht in aanmerking komen.

Bekijk ons acquisitiebeleidsplan 


Wet- en regelgeving

Bent u op zoek naar meer informatie over archiefbeheer van de gemeente en provincie Utrecht? En wilt u weten hoe de wet- en regelgeving en overbrenging in elkaar steekt? Dan kunt u gebruik maken van de volgende documenten of links: