Wat is een e-depot?

Archiefvorming bij de overheid verloopt steeds vaker digitaal, in plaats van op papier. Ook deze digitale archieven moeten voor toekomstige generaties bewaard blijven. In een e-depot kan een archiefinstelling archiefmateriaal bewaren. Daarnaast zijn er goede afspraken nodig met de archiefvormer, over bijvoorbeeld metadata en de manier waarop het materiaal wordt aangeleverd. Ook moeten er inhoudelijke en technische controles plaatsvinden om vast te stellen of materiaal bijvoorbeeld goed geordend is, of onbeschadigd. De veiligheid, kwaliteit en authenticiteit dienen gegarandeerd te worden. Kortom, het e-depot vraagt een geheel van beleid, processen en procedures. Hierdoor blijft het materiaal voor iedereen duurzaam toegankelijk.

Wat is een e-depot


Aansluiten bij het e-depot

De afgelopen jaren heeft Het Utrechts Archief via pilots ervaringen opgedaan met de werking van het e-depot. Het Utrechts Archief is actief aan de slag met het aansluiten van overheden op het e-depot. We richten ons in de eerste plaats op onze aangesloten gemeentes, gemeenschappelijke regelingen en andere overheden die formeel partner zijn van Het Utrechts Archief. 
Op termijn
nemen wij ook particuliere archieven op in het e-depot. Particuliere instellingen waarvan Het Utrechts Archief al papieren archieven beheert, kunnen nu al bij ons terecht voor advies over hoe zij hun digitale archieven het beste kunnen beheren. Ook voor deze archieven is een verantwoorde aanpak gericht op duurzaam beheer van groot belang.

Aansluiten bij het e-depot


Over ons

Maak kennis met ons team en neem contact met ons op. 

Team Digitale Archiefdiensten


Naslagwerk en Kennisbank

Hier vind u alle documentatie, programmaplannen, handleidingen en andere handige bestanden rond het e-depot. 

E-depot Kennisbank