Informatie van de overheid moet voldoen aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van de Archiefwet. Daarom is het voor uw organisatie noodzakelijk te werken met een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer.

Een kwaliteitssysteem geeft richtlijnen voor het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van informatie (archiefbescheiden). Met het oog op toekomstig beheer in het e-Depot, is het introduceren en adequaat toepassen van een kwaliteitssysteem essentieel. Een goed voorbeeld biedt het Kwaliteitssysteem Documentaire informatie dat de gemeente Utrecht de laatste jaren in nauwe samenwerking met Het Utrechts Archief heeft ontwikkeld. Die kunt u hieronder downloaden.

Kwaliteitssysteem gemeente Utrecht 


Het Kwaliteitssysteem is ontwikkeld door het Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie (KKCD) van de gemeente Utrecht. Versie 2 van het Kwaliteitssysteem is in september 2017 vastgesteld door de Directieraad van de gemeente Utrecht.