Metadata zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Welke metadatagegevens in welke vorm essentieel zijn, is vastgelegd in het toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Hierin staat welke set van kenmerken (metadata) lokale overheden minstens aan informatieobjecten moeten meegeven. Alle informatieobjecten die in het e-Depot worden geplaatst, minimaal moeten zijn voorzien van de vastgelegde metadata uit dit toepassingsprofiel.

Voorbeelden van ingevulde schema’s vindt u in de beschrijvingen van de pilots die we draaiden met enkele organisaties. 

Actuele informatie 

Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden

 

 

TOPX