Het Utrechts Archief kijkt samen met u of uw organisatie voldoet aan de randvoorwaarden en de manier waarop u van onze e-Depotdiensten gebruik wil maken. De afspraken die hieruit volgen, leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. De bij HUA aangesloten overheidsinstellingen hebben daarbij onze eerste prioriteit, maar het e-Depot biedt ook mogelijkheden ook voor andere archiefinstellingen in de provincie en de bij hen aangesloten gemeenten en waterschappen. 

Overheidsinstellingen als gemeenten, waterschappen en provincies hebben daarbij voorrang op particuliere archieven.

Bekijk de voorwaarden voor export naar het e-Depot