Als het management zich bewust is van het belang van digitaal archiveren, kunnen er voldoende mensen, tijd en middelen beschikbaar worden gesteld om digitaal archiveren tot een succes te maken. Op bestuurlijk niveau moeten daarom een aantal stappen worden gemaakt. De inrichting van een Strategisch Informatie Overleg (SIO) is daarbij een nuttig instrument.