De afgelopen jaren heeft Het Utrechts Archief door middel van pilots eerste ervaringen opgedaan met de werking van het e-depot. We richten ons in de eerste plaats op onze aangesloten overheden; de gemeente, provincie Utrecht, gemeenschappelijke regelingen en andere overheden die formeel partner zijn van Het Utrechts Archief. Maakt u daar onderdeel van uit en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Download dan onze Producten en Diensten Catalogus

Producten en Diensten Catalogus e-Depot

 

Belangrijke stappen

Bij het proces van voorbereiden en aansluiten van een organisatie op het e-depot komt veel kijken. De belangrijkste stappen lichten we hieronder toe. Wij kunnen u bij al deze stappen adviseren.  

 • Edepot stap

  e-depot

  De communicatie van de Nederlandse overheden verloopt tegenwoordig voornamelijk digitaal. Het digitale archiefmateriaal dat daarbij ontstaat, wordt langdurig bewaard in een digitaal depot: het e-depot.

 • Edepot stap

  Wat is een e-depot?

  Archiefvorming bij de overheid gebeurt steeds vaker digitaal. Ook deze digitale archieven moeten voor toekomstige generaties bewaard blijven en toegankelijk zijn voor onderzoek. 

 • Edepot stap

  Toewijding management

  Bij het realiseren van digitaal archiveren binnen uw organisatie is toewijding essentieel.   

 • Edepot stap

  Digitale informatie in kaart

  Welke informatie komt in aanmerking voor opname in het e-Depot? Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk dat een organisatie een goed overzicht heeft van alle digitale informatie die er wordt beheerd.

 • Edepot stap

  Metagegevens voldoen aan landelijke standaard

  Om te kunnen aansluiten op het e-depot  moeten uw metadata voldoen aan de landelijke standaard.

 • Edepot stap

  Impactanalyse

  Bij een impactanalyse wordt er door het Utrechts Archief samen met de partner een representatieve dataset uit een bronsysteem van de zorgdager gekozen.

 • Edepot stap
 • Edepot stap

  e-depot Kennisbank

  Hier treft u alle naslagwerken, belangrijke documentatie en programmaplannen overzichtelijk bij elkaar. 

 • Edepot stap
 • Edepot stap

  Opnemen, beheren en beschikbaar stellen 

  Op grond van de Impactanalyse zorgen we samen voor de overbrenging van digitale archieven naar het e-depot.

 

Particuliere archieven

Op termijn nemen  wij ook particuliere archieven op in het e-depot. Particuliere instellingen waarvan Het Utrechts Archief al papieren archieven beheert, kunnen nu al bij ons terecht voor advies over het beheer van digitaal archief. Deze archieven zijn een belangrijke aanvulling op de overheidsarchieven die wij bewaren. Ook voor deze archieven is een verantwoorde aanpak gericht op duurzaam beheer van cruciaal belang.

 

Terug naar het e-depot