Toezicht in de praktijk Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief bewaart en verwerft archieven en collecties over de stad en provincie Utrecht, zowel van de overheid als van particulieren.

De communicatie met de Nederlandse overheid gaat steeds digitaler. Het digitale materiaal dat daarbij ontstaat, wordt langdurig bewaard in een digitaal depot: het e-Depot.

Vrijetekst-sidebar:

In de praktijk

 

 

Wij beheren meer dan 30 kilometer archief en stellen deze bronnen beschikbaar voor onderzoek. Daarnaast houden wij toezicht op informatiebeheer van verschillende organisaties in de regio Utrecht.