Het Utrechts Archief (HUA) zal de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht de komende jaren adviseren en ondersteunen bij het archiefbeheer. Daarnaast wordt alle digitale content (metadata en scans) van de orde op www.hetutrechtsarchief.nl gepubliceerd. Dit staat in de dienstverleningsovereenkomst voor 2016-2020 die op 4 april werd getekend door bestuurslid Vincent van der Burg van Het Utrechts Archief en Bernard van Verschuer, coadjudor van de RDO. 

De Ridderlijke Duitsche Orde is ontstaan als geestelijke ridderorde, waarvan de leden zowel ridder al monnik waren, net als bij de Tempeliers en Johanniters. De orde zetelt sinds 1231 in het 'Duitsche huis' in Utrecht. De ruim 30 meter archieven en honderden charters en kaarten in het archief van de RDO vormen een rijke bron voor onderzoekers uit binnen- en buitenland. Bij de ondertekening van de overeenkomst werd de eerste scan uit de collectie van de RDO gepubliceerd in de Archiefbank. Op deze kaart van landmeter Jan Rutgersz. van den Berch uit 1599 is de stad vanuit het zuidwesten te zien, met onder meer de Domtoren, Geertekerk en Tolsteegpoort. 

Door de samenwerking zal het bereik van de digitale historische collectie van de Ridderlijke Duitsche Orde fors toenemen. Collectiebeheerder van de RDO Renger de Bruin verklaarde daarnaast verheugd te zijn gebruik te kunnen maken van de professionele kennis van HUA bij het beheer van de vele charters, kaarten, boeken, kwartierstaten en andere bronnen in de collectie van de RDO. Ook zal HUA ondersteuning bieden bij het ontsluiten van de meer recente delen van de archieven van de RDO.