Archieven Het Utrechts Archief Het Utrechts Archief

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten
Zoeken in Regesten
Regesten
>
Zoektermen
21.163 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest36 Magdalena gravin tho Wied, abdis van Elten en Nottelen, verklaart dat Gerrit van Achtefeld met haar toestemming zijn vrouw Jacobgen Buischenlijftocht aan het erf genaamd Groit Coilhorst, gelegen in het kerspel van Loesden, welk goed hem aangekomen is na dode van zijn broeders Hugo en Gerrit de Jonge van Achtefeldt.
Oorspr. (Inv. no. 27), met het zegel van oorkonder in groene was.
Afschriften: Inv. no. 5-1 fo. 224 verso en Inv. no. 4-III fo. 489.
Datering:
1566 mei 8
 
 
 
 
 
Regest37 Schout, burgemeester en schepenen van Amersfoort verklaren dat Willem Bosch, brouwer en burger van Amersfoert, aan Alydt van Schayck, zijn vrouw, Willem Bosch, zijn zoon, en drie andere personen volmacht heeft gegeven om hem voor het gerecht van Culemborch en dat van Gorcum te vertegenwoordigen.
Oorspr. (Inv. no. 27), met het secreetzegel der stad in groene was (b.).
Datering:
1567 feb. 19
 
 
 
 
 
Regest38 Heer Dirck van Gheyn, priester, Gerryt van Spuell, schepen te Amersfoort, en Ghijsbert Henricxz., goudsmid, verklaren t.o.v. burgemeesteren en schepenen ten verzoeke van Willem Bosch van Weede dat diens zoon Willem Bosch de jonge tot op datum van zijn vertrek uit de stad te goeder naam en faam bekend stond en zich altijd gedragen heeft als een goed katholiek.
Oorspr. (Inv. no. 25), met het secreetzegel van de stad in groene was (l.b.).
Afschrift: Inv. 5-3 fo. 623.
Datering:
1576 mei 20
 
 
 
 
 
Regest39 Willem Bosch Willemsz. van Weede en zijn vrouw Alydt van Schayck verklaren t.o.v. schout en schepenen van Amersfoort een rente van 2 gulden 's jaars verkocht te hebben aan de broederschap van Sint Hubert, gaande uit een huis en brouwerij, bewoond door Willem Bosch van Weede, gelegen aan de Lange Gracht, en uit schuur en hof in de Coninckstraat.
Oorspr. (Inv. 23). De. zegels afgeknipt (gecancelleerd). Afschrift: Inv. 5-3 fo. 624.
Datering:
1579 juni 2
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS