Een 18e-eeuws boek met het reglement van het Gilde van Sint Joris en Sint Barbara uit Boxtel, dat in de depots van Het Utrechts Archief werd bewaard, is op 16 augustus feestelijk overgedragen aan het heropgerichte gilde.

Het gildeboek, afkomstig uit het archief van de familie Van Rijckevorsel, is voortaan te bekijken in Museum Boxtel. Tijdens de feestelijke overhandigingsceremonie constateerde rijksarchivaris Kaj van Vliet verheugd dat deze historsiche bron nog steeds veel losmaakt in de lokale gemeenschap en daarmee onderdeel is van een levende geschiedenis. Het gildeboek blijft in digitale vorm beschikbaar voor onderzoekers via de website van Het Utrechts Archief.