Wij voegen elke maand geïnventariseerde toegangen en gedigitaliseerde bestanden toe aan onze website. Hier vindt u een overzicht van de nieuwe toegangen in april, mei en juni.

Nieuwe archieftoegangen op de website

 • 1844 - Dienst Culturele Zaken van de gemeente Utrecht (1986) 1991-1998 (2000)
 • 1845 - Dienst Welzijn van de gemeente Utrecht (1985) 1992-1998
 • 1846 - Dienst voor Sport en Recreatie van de gemeente Utrecht (1984) 1988-1997 (2000)
 • 1847 - Dienst Onderwijs van de gemeente Utrecht (1983) 1990-1998 (2003)
 • 1848 - Reinigings- en Havendienst van de gemeente Utrecht (1994) 1995-2005
 • 1849 - Bibliotheek Utrecht 1983-2010
 • 1850 - Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen van de gemeente Utrecht (1978) 1992-2012 (2014)
 • 1851- Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht (1988) 1998-2012 (2014)
 • 1852 - Gemeentelijke Ombudsman Utrecht 1988-2011
 • 1853 - Dienst van Openbare Werken van de gemeente Utrecht (1928) 1965-1977 (1981)
 • 1856 - Studentenvereniging tot ondersteuning van Behoeftige Gehuwde Kraamvrouwen te Utrecht, 1912-1970
 • 1124-3 Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (1960) 1990-1999 (2000)
 • 1203 - Gedeponeerde archieven bij het archief van Gedeputeerde Staten van Utrecht 1920-1954, 1916-1961
 • 1708 - Humanistisch Studiecentrum Nederland (1978) 1979-1999 (2000)
 • 1710 - Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie (1952) 1968-2000 (2004)
 • 1842 - Faculteit der Aardwetenschappen (1879) 1961-2003 en van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen 1921-2003 van de Universiteit Utrecht
 • 1843 - Stichting De Utrechtse Molens (SDUM) (1769) 1963-2003
 • 1855 - Familie Taets van Amerongen (1160) 1364-1993

Nieuw beschreven losse aanwinsten op de website:

 • 780 - Verslag van het studentenverzet aan de Utrechtse Universiteit in de periode juli 1941-mei 1943 (1192-a)
 • 971 - Serie foto's (233), in kleur, gemaakt in het kader van een inventarisatie door de werkgroep Spoorwegmonumenten van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) van historische bouwwerken met betrekking tot spoorwegen in Nederland, 1985 (inv.nr. 1681)
 • 1111-1 - Brieven van Theodorus Hendrikus Koot aan zijn echtgenote Gerarda Ummels nadat hij op 7 oktober door de Duitse bezetter vanaf het Vredenburg afgevoerd is naar Meppel, 1944 (inv.nrs. 572-574)
 • 1111-2 - Vergunning voor Johan van Ledenberch om een uitgang te mogen hebben vanaf zijn huis aan de Plompetorengracht op het Begijnhof, 1634 (inv.nr. 243)
 • 1111-2 - Akte van overdracht aan Adriaan van Pesch van het huis (Groot) Fresenburch, 1795 (inv.nr. 244)
 • 1337 - Film van een bezoek aan dierentuin Artis te Amsterdam door leerlingen van de Utrechtse Buitenschool De Schans, in het kader van de viering van het 16e lustrum van de Kolonne Utrecht van de afdeling Utrecht van het Nederlandse Rode kruis, 1988 (inv.nr. 859-a)
 • 1002 - Prijsboek voor Jacob Constantijn Martens (1793-1861) bij zijn bevordering in 1807 aan de Latijnse School te Utrecht, getiteld 'De Analogia Lingua Graecae', 1805
 • 1111-2 Akte van overdracht van twee woningen aan de noordzijde van het St. Jans Oudwijk achter het vleeshuis te Utrecht, 1755 (inv.nr. 241)
 • 1111-2 Bewijs van lidmaatschap voor Jacobus de Doelder van de afdeling Utrecht van de Nederlandsche Christelijke Grafische Bond, 1916 (inv.nr. 242)
 • 773Aanvulling op de Sint-Vincentiusvereniging te Utrecht, 1699-1902 (inv.nrs. 105-a t/m 105-c, 115-a en 115-b)
 • 1007-3 Notulen van vergaderingen van de Monumentencommissie van de gemeente Utrecht, 1928-1937 (inv.nr. 29590-a)
 • 111-2 Brief van Julia Wolfensberger te Utrecht, ingekomen bij haar zus Geertruida Julia Elisabeth en haar echtgenoot Valentijn Laban te Tholen, 1944 okt. 10 (inv.nr. 240)