Wij voegen elke maand geïnventariseerde toegangen en gedigitaliseerde bestanden (scanning on demand) toe aan onze website. Hier vindt u een overzicht van de nieuwe toegangen en aanwinsten in de maand juli. 

Nieuwe aanwinsten op de website

 Via de links in de inventarisnummer komt u direct bij het betreffende stuk. 

 • Registers van de Ambachtsschool te Utrecht, 1894-1923 (inv.nrs. 11-a, 11-b en 16-c)

 • Circulaires en nieuwsbrieven van de NV Nederlandsche Spoorwegen aan personeelsleden met (dienst)mededelingen tijdens en vlak na de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog, 1943-1946 (inv.nr. 1680).

 • Persoonlijke stukken van Gerardus van Stigt, onder meer directielid van NV Hotel Exploitatie Maatschappij Terminus, 1872-1933 (inv.nrs. 509-519). 

 • Stukken van Dionijs Christiaan Nieuwenhuis, met name van ambtelijke functies in de gemeente Oudenrijn, 1851-1864 (inv.nrs. 520-521)

 • Stukken van Georg Wilhelm (Wil) Röhner als lid van de Utrechtsche Gymnastiek- en Schermvereeniging BATO (inv.nr. 522)

 • ‘Klasseschriften’, dagboeken van cursusjaren van de klas van Fik de Bruijn van het Klein Seminarie te Apeldoorn, 1947-1950 (inv.nr. 523)

 • Dagboek van Hendrik Oldenburger tijdens de Duitse bezetting, 1944-1945 (inv.nr. 524)

 • Stukken van de Stichting Leerstoel Utrecht Studies, 1995-2014 (inv.nrs. 525-528)

 • Stukken van Brand Aris Roskam, onder meer werkzaam bij de Utrechtse Machinefabriek Frans Smulders (1912-1920), de Nederlandse Seintoestellen Fabriek te Haarlem (1920-1923) en NV The Utrecht Export Company Griendt Brothers (1923-1933) (inv.nrs. 529-541)

 • Rekeningen van de Derde Utrechtsche Weduwen Sociëteit over 1769-1771 (inv.nr. 542)

 • Stukken van Stichting Tehuis voor Vrouwen ’t Huis de Poort, 1986-1994 (inv.nrs. 543-552)

 • Akte van aanbesteding van werkzaamheden met betrekking tot het slopen van een tuinmuur en stalgebouw aan de Jansdam, 1929, met bouwtekeningen, 1936 (inv.nr. 227)

 • Circulaire van de schoolopziener van het 5e district der provincie Utrecht, ingekomen bij J. den Dooren van Rooijen, lid van de Commissie van Plaatselijk Toezicht over de school te Vleuten, 1844 (inv.nr. 228)

 • Circulaires (2) van de Utrechtsche Voetbal- en Athletiek-Vereeniging All-Round met een programma en een inschrijvingsformulier voor twee veldlopen op 13 en 27 mei en Provinciale Athletiek-Wedstrijden op het terrein van voornoemde vereniging, 1923 (inv.nr. 229)

 • Menukaart van een diner (‘diner dansant’) op 15 oktober in het Jaarbeurs-restaurant te Utrecht ter gelegenheid van de viering van het zeventigjarig bestaan van de Utrechtse Gymnastiek en Schermvereniging BATO, met inliggend de tekst van het ‘BATO-lied’, 1966 (inv.nr. 230)

 • Akte van verkoop een winkelhuis, erf en grond aan de Minrebroederstraat 25 te Utrecht, 1898, met retroacta, 1650-1872 (inv.nr. 231)

 • 1111-2 Programma van de feestavond ter gelegenheid van de viering van het tienjarig bestaan van het Utrecht Symphonie Orkest Amicitia op 29 november, 1939 (inv.nr. 232)

 • 1111-2 Publicatie van de tekst van een advies van 14 november 1659 door Arnoldus Teeckmannus, Joannes Flaman, Daniel van Hengel en Joannes Heymenbergh, predikanten te Utrecht, aan de burgemeesters en vroedschap van de stad Utrecht over het gebruik van de geestelijke goederen, 1660 (inv.nr. 233). 

Scanning on demand (t/m 31 juli)

Toegang Titel Inv.nr.
96-1 Familie Van Lynden van Lunenburg 70
1201 Gedeputeerde Staten van Utrecht 1920-1954 5577
1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen zonder classificatienummers  
210 Baronie IJsselstein 13
239-1 Hof van Utrecht 188-23
790 Familie Van Hengst 711
1100 Gemeentelijke Brandweer te Utrecht 572
1111-2 Verzameling losse aanwinsten van Het Utrechts Archief: individuele stukken 184
220 Kapittel van Sint Pieter te Utrecht 223
1241 Kamer van justitie te Vianen 134, 249

 

822-1 Rooms-katholieke parochie van de Heilige Dominicus te Utrecht 24-26
1001 Huis Amerongen 2718, 2524
95 Familie De Pesters 580
831-7 Hotel des Pays-Bas te Utrecht 3,5